کارت خرید

طراحی و توسعه وب
 • Product 1

  طراحی سایت شخصی

  • 1000MB حداقل فضای هاست مورد نیاز
  • شخصی ، وبلاگی ساختار
  • 1 روز کاری مدت زمان تحویل
  • yes بررسی اولیه و مشاوره
  • yes امکان ارتقا به سرور مستقل
  • yes دارای کنترل پنل مدیریت
  • yes امکان افزایش بخش جدید
  • yes سیستم امنیتی هوشمند
  • yes سیستم بهینه سازی مصرف منابع
  • وردپرس ، جوملا ، دروپال اسکریپت انتخابی
  • yes ایجاد درگاه پرداخت اینترنتی
  • yes امکان ویرایش کامل قالب
  • no قالب اختصاصی
  • no اقدامات سئو و بهینه سازی
  • yes نصب و تنظیم پلاگین ها
  • yes آموزش استفاده
  • در صورت درخواست طراحی لوگو و استایل اختصاصی
  • yes سازگاری با سیستم ها و مرورگرها
  • yes قابلیت عضویت
  • yes آمارگیر
  • yes بک آپ گیری منظم روزانه
  • yes آپدیت رایگان
  • yes پشتیبانی
  به صورت یک بار
  3,000,000ریال
  سفارش دهید
 • Product 2

  طراحی سایت دانلود

  • 1000MB حداقل فضای هاست مورد نیاز
  • شخصی ، وبلاگی ساختار
  • 1 روز کاری مدت زمان تحویل
  • yes بررسی اولیه و مشاوره
  • yes امکان ارتقا به سرور مستقل
  • yes دارای کنترل پنل مدیریت
  • yes امکان افزایش بخش جدید
  • yes سیستم امنیتی هوشمند
  • yes سیستم بهینه سازی مصرف منابع
  • وردپرس ، جوملا ، دروپال اسکریپت انتخابی
  • yes ایجاد درگاه پرداخت اینترنتی
  • yes امکان ویرایش کامل قالب
  • no قالب اختصاصی
  • no اقدامات سئو و بهینه سازی
  • yes نصب و تنظیم پلاگین ها
  • yes آموزش استفاده
  • در صورت درخواست طراحی لوگو و استایل اختصاصی
  • yes سازگاری با سیستم ها و مرورگرها
  • yes قابلیت عضویت
  • yes آمارگیر
  • yes بک آپ گیری منظم روزانه
  • yes آپدیت رایگان
  • yes پشتیبانی
  به صورت یک بار
  6,000,000ریال
  سفارش دهید
 • Product 3

  طراحی سایت شرکتی

  • 1000MB حداقل فضای هاست مورد نیاز
  • شخصی ، وبلاگی ساختار
  • 1 روز کاری مدت زمان تحویل
  • yes بررسی اولیه و مشاوره
  • yes امکان ارتقا به سرور مستقل
  • yes دارای کنترل پنل مدیریت
  • yes امکان افزایش بخش جدید
  • yes سیستم امنیتی هوشمند
  • yes سیستم بهینه سازی مصرف منابع
  • وردپرس ، جوملا ، دروپال اسکریپت انتخابی
  • yes ایجاد درگاه پرداخت اینترنتی
  • yes امکان ویرایش کامل قالب
  • no قالب اختصاصی
  • no اقدامات سئو و بهینه سازی
  • yes نصب و تنظیم پلاگین ها
  • yes آموزش استفاده
  • در صورت درخواست طراحی لوگو و استایل اختصاصی
  • yes سازگاری با سیستم ها و مرورگرها
  • yes قابلیت عضویت
  • yes آمارگیر
  • yes بک آپ گیری منظم روزانه
  • yes آپدیت رایگان
  • yes پشتیبانی
  به صورت یک بار
  8,000,000ریال
  سفارش دهید
 • Product 4

  طراحی سایت خبری

  • 1000MB حداقل فضای هاست مورد نیاز
  • شخصی ، وبلاگی ساختار
  • 1 روز کاری مدت زمان تحویل
  • yes بررسی اولیه و مشاوره
  • yes امکان ارتقا به سرور مستقل
  • yes دارای کنترل پنل مدیریت
  • yes امکان افزایش بخش جدید
  • yes سیستم امنیتی هوشمند
  • yes سیستم بهینه سازی مصرف منابع
  • وردپرس ، جوملا ، دروپال اسکریپت انتخابی
  • yes ایجاد درگاه پرداخت اینترنتی
  • yes امکان ویرایش کامل قالب
  • no قالب اختصاصی
  • no اقدامات سئو و بهینه سازی
  • yes نصب و تنظیم پلاگین ها
  • yes آموزش استفاده
  • در صورت درخواست طراحی لوگو و استایل اختصاصی
  • yes سازگاری با سیستم ها و مرورگرها
  • yes قابلیت عضویت
  • yes آمارگیر
  • yes بک آپ گیری منظم روزانه
  • yes آپدیت رایگان
  • yes پشتیبانی
  به صورت یک بار
  12,000,000ریال
  سفارش دهید
 • Product 5

  طراحی سایت سازمانی

  • 1000MB حداقل فضای هاست مورد نیاز
  • شخصی ، وبلاگی ساختار
  • 1 روز کاری مدت زمان تحویل
  • yes بررسی اولیه و مشاوره
  • yes امکان ارتقا به سرور مستقل
  • yes دارای کنترل پنل مدیریت
  • yes امکان افزایش بخش جدید
  • yes سیستم امنیتی هوشمند
  • yes سیستم بهینه سازی مصرف منابع
  • وردپرس ، جوملا ، دروپال اسکریپت انتخابی
  • yes ایجاد درگاه پرداخت اینترنتی
  • yes امکان ویرایش کامل قالب
  • no قالب اختصاصی
  • no اقدامات سئو و بهینه سازی
  • yes نصب و تنظیم پلاگین ها
  • yes آموزش استفاده
  • در صورت درخواست طراحی لوگو و استایل اختصاصی
  • yes سازگاری با سیستم ها و مرورگرها
  • yes قابلیت عضویت
  • yes آمارگیر
  • yes بک آپ گیری منظم روزانه
  • yes آپدیت رایگان
  • yes پشتیبانی
  به صورت یک بار
  25,000,000ریال
  سفارش دهید
 • Product 6

  طراحی سایت فروشگاهی

  • 1000MB حداقل فضای هاست مورد نیاز
  • شخصی ، وبلاگی ساختار
  • 1 روز کاری مدت زمان تحویل
  • yes بررسی اولیه و مشاوره
  • yes امکان ارتقا به سرور مستقل
  • yes دارای کنترل پنل مدیریت
  • yes امکان افزایش بخش جدید
  • yes سیستم امنیتی هوشمند
  • yes سیستم بهینه سازی مصرف منابع
  • وردپرس ، جوملا ، دروپال اسکریپت انتخابی
  • yes ایجاد درگاه پرداخت اینترنتی
  • yes امکان ویرایش کامل قالب
  • no قالب اختصاصی
  • no اقدامات سئو و بهینه سازی
  • yes نصب و تنظیم پلاگین ها
  • yes آموزش استفاده
  • در صورت درخواست طراحی لوگو و استایل اختصاصی
  • yes سازگاری با سیستم ها و مرورگرها
  • yes قابلیت عضویت
  • yes آمارگیر
  • yes بک آپ گیری منظم روزانه
  • yes آپدیت رایگان
  • yes پشتیبانی
  رایگان!
  سفارش دهید
 • Product 7

  طراحی فروشگاه اینترنتی

  • 1000MB حداقل فضای هاست مورد نیاز
  • شخصی ، وبلاگی ساختار
  • 1 روز کاری مدت زمان تحویل
  • yes بررسی اولیه و مشاوره
  • yes امکان ارتقا به سرور مستقل
  • yes دارای کنترل پنل مدیریت
  • yes امکان افزایش بخش جدید
  • yes سیستم امنیتی هوشمند
  • yes سیستم بهینه سازی مصرف منابع
  • وردپرس ، جوملا ، دروپال اسکریپت انتخابی
  • yes ایجاد درگاه پرداخت اینترنتی
  • yes امکان ویرایش کامل قالب
  • no قالب اختصاصی
  • no اقدامات سئو و بهینه سازی
  • yes نصب و تنظیم پلاگین ها
  • yes آموزش استفاده
  • در صورت درخواست طراحی لوگو و استایل اختصاصی
  • yes سازگاری با سیستم ها و مرورگرها
  • yes قابلیت عضویت
  • yes آمارگیر
  • yes بک آپ گیری منظم روزانه
  • yes آپدیت رایگان
  • yes پشتیبانی
  رایگان!
  سفارش دهید
 • Product 8

  طراحی سامانه پورتال

  • 1000MB حداقل فضای هاست مورد نیاز
  • شخصی ، وبلاگی ساختار
  • 1 روز کاری مدت زمان تحویل
  • yes بررسی اولیه و مشاوره
  • yes امکان ارتقا به سرور مستقل
  • yes دارای کنترل پنل مدیریت
  • yes امکان افزایش بخش جدید
  • yes سیستم امنیتی هوشمند
  • yes سیستم بهینه سازی مصرف منابع
  • وردپرس ، جوملا ، دروپال اسکریپت انتخابی
  • yes ایجاد درگاه پرداخت اینترنتی
  • yes امکان ویرایش کامل قالب
  • no قالب اختصاصی
  • no اقدامات سئو و بهینه سازی
  • yes نصب و تنظیم پلاگین ها
  • yes آموزش استفاده
  • در صورت درخواست طراحی لوگو و استایل اختصاصی
  • yes سازگاری با سیستم ها و مرورگرها
  • yes قابلیت عضویت
  • yes آمارگیر
  • yes بک آپ گیری منظم روزانه
  • yes آپدیت رایگان
  • yes پشتیبانی
  رایگان!
  سفارش دهید
 • Product 9

  طراحی شبکه اجتماعی

  • 1000MB حداقل فضای هاست مورد نیاز
  • شخصی ، وبلاگی ساختار
  • 1 روز کاری مدت زمان تحویل
  • yes بررسی اولیه و مشاوره
  • yes امکان ارتقا به سرور مستقل
  • yes دارای کنترل پنل مدیریت
  • yes امکان افزایش بخش جدید
  • yes سیستم امنیتی هوشمند
  • yes سیستم بهینه سازی مصرف منابع
  • وردپرس ، جوملا ، دروپال اسکریپت انتخابی
  • yes ایجاد درگاه پرداخت اینترنتی
  • yes امکان ویرایش کامل قالب
  • no قالب اختصاصی
  • no اقدامات سئو و بهینه سازی
  • yes نصب و تنظیم پلاگین ها
  • yes آموزش استفاده
  • در صورت درخواست طراحی لوگو و استایل اختصاصی
  • yes سازگاری با سیستم ها و مرورگرها
  • yes قابلیت عضویت
  • yes آمارگیر
  • yes بک آپ گیری منظم روزانه
  • yes آپدیت رایگان
  • yes پشتیبانی
  رایگان!
  سفارش دهید
 • Product 10

  طراحی چت روم

  • 1000MB حداقل فضای هاست مورد نیاز
  • شخصی ، وبلاگی ساختار
  • 1 روز کاری مدت زمان تحویل
  • yes بررسی اولیه و مشاوره
  • yes امکان ارتقا به سرور مستقل
  • yes دارای کنترل پنل مدیریت
  • yes امکان افزایش بخش جدید
  • yes سیستم امنیتی هوشمند
  • yes سیستم بهینه سازی مصرف منابع
  • وردپرس ، جوملا ، دروپال اسکریپت انتخابی
  • yes ایجاد درگاه پرداخت اینترنتی
  • yes امکان ویرایش کامل قالب
  • no قالب اختصاصی
  • no اقدامات سئو و بهینه سازی
  • yes نصب و تنظیم پلاگین ها
  • yes آموزش استفاده
  • در صورت درخواست طراحی لوگو و استایل اختصاصی
  • yes سازگاری با سیستم ها و مرورگرها
  • yes قابلیت عضویت
  • yes آمارگیر
  • yes بک آپ گیری منظم روزانه
  • yes آپدیت رایگان
  • yes پشتیبانی
  رایگان!
  سفارش دهید

Powered by WHMCompleteSolution